REGULAMENTUL DE CONCURS „SAMSUNG Galaxy Z Flip” desfășurat în perioada 11 mai 2021, ora 13:30 – 31 mai 2021, ora 23:59

11.05.2021

REGULAMENTUL DE CONCURS „SAMSUNG Galaxy Z Flip”

desfășurat în perioada 11 mai 2021, ora 13:30 – 31 mai 2021, ora 23:59

 

  1. Organizator

I.1. Concurs ,,SAMSUNG Galaxy Z Flip” este organizat în numele și de către Cornelia (Cori) Grămescu, reprezentant al societății SC B-WAN COMPUTERS SRL cu sediul în Str. Gherghiței nr. 1, parter camera 2, lotul 1, bl.94B, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/22053/2004, cod unic de înregistrare fiscală 17084669 (denumit în continuare “Organizator” sau „Cori Gramescu”).

 

  1. Detalii despre Concurs

 

II.1. Concurs „SAMSUNG Galaxy Z Flip” constă într-un giveaway organizat pe pagina de Instagram “Cori Gramescu” disponibilă la adresa https://www.instagram.com/corigramescu („Pagina Concursuluii”) în intervalul 11 mai 2021, ora 13:30 – 31 mai 2021, ora 23:59 („Perioada Concursului”) pe teritoriul României.

II.2. Simpla participare la Concurs echivalează cu acceptarea de către Participanți a termenilor și condițiilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).

II.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe Pagina Concursului, în Perioada Campaniei. Linkul către regulament va fi inclus în cadrul postării care va anunța Concursul și se va regăsi și pe siteul www.cori.ro în categoria “Despre Cori”.

II.4. Organizatorul declară că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, inclusiv perioada de desfășurare a prezentului Concurs, urmând că aceste modificări să intre în vigoare la momentul aducerii acestora la cunoștință Participanților prin publicarea modificării pe Pagina Concursului. După data încheierii Concursului, Organizatorul declară că nu mai are nicio răspundere în legătură cu orice circumstanță care apare în legătură cu Concursul, cu excepția celor cu privire la care și-a asumat în mod expres responsabilitatea sau care conform legii intră în responsabilitatea sa.

 

III. Condiții de participare

III.1. Campania este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârstă de minimum 18 ani împliniți la data începerii Concursului, cu reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și care deține un cont activ pe Pagina Concursului (denumit în mod individual „Participant” și în mod colectiv „Participantul”).

III.2. Verificarea vârstei se va face în momentul validării câștigătorului. Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului și acceptă faptul că în cazul furnizării de informații false sau în cazul în care nu furnizează informațiile solicitate, poate fi descalificat din  Concurs, precum și de la orice concursuri viitoare pe care Organizatorul le va organiza.

III.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului Regulament, precum și acordul Participantului pentru publicarea numelui sau și a numelui de utilizator, în cazul câștigării premiului și menționarea premiului câștigat de acesta. Aceste detalii vor fi postate, după încheierea Concursului, pe Pagina Organizatorului, în cadrul unui comentariu la postarea care anunță Concursul.

III.4. Nu sunt eligibili pentru participarea la Campanie angajații Organizatorului și nici rudele și afinii până la gradul III, inclusiv, ai acestora.

III.5. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea Premiului în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament și/sau ale legilor în vigoare, Organizatorul declară că are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane în vederea recuperării prejudiciilor cauzate, precum și de a sesiza organele de urmărire penală competente.

III.6. În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Organizator, acesta pierde dreptul de a revendica Premiul.

III.7. Orice încercare de fraudare duce la eliminarea Participantului în cauza din Concurs.

 

  1. Premiul Concursului

 

 

IV.1. În urma organizării concursului, va fi acordat următorul premiu:

1 x Telefon SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G, 256 GB, 8 G RAM, Dual Sim, în valoare de 4000 de lei (TVA inclus)

 

  1. Modalitatea de desfășurare a Concursului

 

V.1. Pentru a participa la acest Concurs, toți Participanții trebuie să acceseze Pagina Organizatorului ( Cori Gramescu) , respectiv https://www.instagram.com/corigramescu/ în Perioada Concursului. Platforma Instagram va fi folosită pentru înscrierea Participanților în Concurs, pentru postarea numelui Câștigătorului Premiului, a numelui de utilizator al  Câștigătorului la finalul Concursului și pentru diseminarea informațiilor legate de Concurs.

V.2. Concursul se desfășoară într-o singură etapă pe Pagina Organizatorului.

Etapa: 11 mai 2021, ora 13:30 – 31 mai 2021

V.3. Pentru a se lua în considerare înscrierea în Concurs, Participanții trebuie să eticheteze printr-un comentariu, la postarea Concursului, trei utilizatori cu conturi active și reale, să dea share pe story și tag @corigramescu și @yummdiet_com.

V.4. Pentru a fi considerat valid și prin urmare, pentru a avea șansă de a căștiga Premiul, comentariul Participantului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

V.4.1 Comentariul postat de către Participant trebuie să conțină  trei conturi active menționate în cadrul postării Concursului.

V.4.2 Participantul care s-a înscris prin comentariu, conform V.4, trebuie să urmărească Pagina Organizatorului (“Cori Gramescu”), adică contul de instagram al acestuia, respectiv https://www.instagram.com/corigramescu/  și contul ,,YUMMDIET.COM”, menționat în cadrul postării cu numele de utilizator  @yummdiet_com, respectiv https://www.instagram.com/yummdiet_com/.

V.4.3 Se vor lua în calcul și vor fi considerate înregistrate în Concurs  doar comentariile care respectă condițiile din Postarea la care a fost publicat comentariul.

V.4.4 Nu se iau în considerare comentariile care sunt publicate după data de 31 mai 2021, ora 23:59, sau care nu au respectat în totalitate condițiile din cadrul Postării la care s-a comentat.

V.4.5 Pentru a se considera înscris în Concurs, Participantul trebuie să posteze un comentariu între momentul în care a fost publicată Postarea de concurs și data de 31 mai 2021, ora 23:59.

V.4.6 Participantul se poate înscrie în Concurs prin multiple comentarii, cu amendamentul că fiecare comentariu trebuie să conțină utilizatori diferiți și conturi reale.

 

 

  1. Desemnarea Câștigătorului

 

VI.1. Din totalul Participanților de pe Pagina Organizatorului, adică cei care au înregistrat cel puțin un comentariu valid la postarea de Concurs în Perioada Concursului, va fi ales un sigur câștigător și o rezervă.

VI.2. Câștigătorul va fi desemnat printr-o singură extragere la sorți, în termen de o zi  lucrătoare de la încheierea Perioadei Concursului.

VI.3. Extragerea se va face prin https://simpliers.com/en/giveaway pe 1 iunie 2021.

VI.4. Se vor extrage doi utilizatori, corespunzătoare numelor de utilizator astfel: primul participant este corespunzător numelui de utilizator al câștigătorului conform informațiilor menționate la articolul VI.2 (denumit în mod individual„Câștigătorul”), iar al doilea participant este corespunzător numelui de utilizator al rezervei (denumit în mod individual „Rezervă”).

După tragerea la sorți, Organizatorul va verifica dacă comentariul persoanei câștigătoare îndeplinește condițiile din Regulament, respectiv va cere print-screen cu storyul făcut, conform Regulament.

Dacă respectivul comentariu nu îndeplinește condițiile, se va premia Rezerva, ales conform paragrafelor anterioare și va fi desemnat câștigător. Dacă nici acel comentariu nu este valid, se va organiza din nou tragerea la sorți.

 

VI.5. Organizatorul este responsabil să înregistreze ecranul dispozitivului în momentul extragerii Câștigătorului.

 

VII. Acordarea Premiului

 

VII.1. Câștigătorul vor fi anunțat în termen de cel mult 15 zile de la încheierea Concursului, printr-un comentariu la postare Concursului pe Pagina Concursului.

VII.2. Pentru a intra în posesia Premiului, Câștigătorul trebuie să contacteze Organizatorul prin email la adresa cori@cori.ro sau mesaj privat pe Pagina Organizatorului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, calculate din ziua următoare anunțării Câștigătorului. Emailul transmis de către Câștigător trebuie să respecte următoarele condiții:

 

  1. subiectul emailului trimis să conțină titlul Concurs: „SAMSUNG Galaxy Z Flip”
  2. emailul trebuie să conțină următoarele informații: nume, prenume, număr de telefon, adresa de livrare și/sau adresa de domiciliu și scan al cărții de identitate în care Câștigătorul va lăsa vizibile doar numele, prenumele și codul numeric personal.

VII.3. În cazul în care Câștigătorul nu este validat în 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei în care acesta poate contacta Organizatorul (ex: nu îndeplinește condițiile de vârstă cerute de Regulament sau alte condiții, refuză să accepte Premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului Regulament), Premiul va fi oferit Rezervei alese conform articolului VI.4, moment în care Câștigătorul va pierde dreptul de a primi Premiul și Rezerva va fi desemnată Câștigător.

VII.4. Predarea Premiului și a garanției aferente lui se va face în baza unui Proces-Verbal semnat de Câștigător și Organizator care va cuprinde datele acestora, Premiul predat și data predării. Premiul va fi livrat cu ajutorul unui curier într-un termen de 30 de zile de la terminarea Concursului.

VII.5. La finalul Concursului, după acordarea Premiului, Organizatorul va publica numele Câștigătorului sau al Rezervei care a primit Premiul în locul Câștigătorilor, împreună cu Premiul câștigat de aceștia într-un comentariu separat la postarea Concursului de pe Pagina Concursului.

VII.6. Nu se va acorda contravaloarea în bani a Premiului  și nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. Organizatorul are dreptul, în cazuri justificate, să modifice Premiul și să acorde alt Premiu de cel puțin aceeași valoare cu cel inițial.

 

VIII. Răspunderea Organizatorului și a Participanților

 

VIII.1. În eventualitatea în care pe Pagina Concursului vor fi postate comentarii jignitoare sau ofense aduse altor Participanți, Organizatorul își rezervă dreptul de a modera respectivele comentarii și de a atrage atenția, printr-un mesaj privat, persoanei care le-a postat. Totodată, în cazul în care Organizatorul nu moderează sau nu șterge comentariile care încalcă prevederile prezentului Regulament, Organizatorul nu pot fi tras la răspundere pentru acțiunea sau inacțiunea lui.

VIII.2. Participanții își asumă responsabilitatea integrală pentru informațiile înscrise în Concurs și pentru comentariile postate. Organizatorul nu pot fi făcut responsabil de către terțe persoane cu privire la comentariile făcute de către Participanți. Responsabilitatea pentru comentariile făcute la postarea Concursului revine strict Participantului.

VIII.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participanții care postează comentarii care nu sunt relevante pentru tema Concursului sau au conținut ofensator, jignitor, imoral, care instigă la violență, au un caracter ilicit sau prezintă activități sau situații interzise de legea română sau imagini privind nuditate sau care prezintă minori. Răspunsurile persoanelor descalificate vor fi șterse și excluse de drept din Concurs.

 

  1. Prelucrarea datelor

 

IX.1. În cadrul prezentului Concurs vor fi prelucrate date cu caracter personal ale Participanților. Prin participarea la concurs Participantul își oferă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Organizator,

SC B-WAN COMPUTERS SRL prin Cornelia Grămescu

 

 

 

 

 

 

 

 


Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi facuta publicaToate campurile marcate cu * sunt obligatorii